Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Quy trình tiếp nhận khi bị can thiệp từ bên ngoài không thành công

0 nhận xét
 
Đầu năm 2016 khá nhiều  khách hàng mang đến http://cuudulieusieure.com nhờ can thiệp cứu dữ liệu máy chủ. Nhưng chúng tôi chẳng phải là tổ chức được lựa chọn trước tiên mà là cuối cùng.
Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp khách lấy lại dữ liệu đã mất nhưng không thể. Vì hầu hết đĩa cứng khi được sở hữu qua đơn vị của chúng tôi trạng thái rất nặng. Chỉ một số ít được chúng tôi can thiệp và thành công .
Vì sự rủi ro quá cao. Nên chúng tôi đã thống nhất và đưa ra quy trình cứu dữ liệu cho những đĩa cứng đã bị can thiệp từ bên ngoài như sau:
1. Miễn phí rà soát thiết bị
2. Tiền linh kiện để thay thế, khách hàng tự chịu tầm giá trong mọi trường hợp với thể cứu được dữ liệu hay không hoặc rủi ro linh kiện chết. ( chúng tôi, sẽ xuất hóa đơn tương ứng khi tậu linh kiện )
Ba. Phí cứu dữ liệu sẽ giữ nguyên không giảm. Bạn với thể tham khảo bảng giá cứu dữ liệu
4. Vì độ khó của sự cố nên thời kì sẽ kéo dài (1 - 3 tuần )
Vì đa số trường hợp khi tiếp thụ đĩa cứng dỡ mở (dấu vân tay, bụi, nói cả trầy xướt do vô ý tạo nên) chúng tôi rất khó khăn khi thao tác để lấy lại dữ liệu cho bạn. Nên khi đĩa cứng của bạn đã bị can thiệp bởi nơi khác ko thành công bạn  thể cân nói  nên khiến cho hay không. Vài trường hợp cụ thể chúng tôi đã phấn đấu và rất mất rất nhiều thời gian mới mang thể khôi phục dữ liệu cho người dùng nhưng chi phí là khá mắc tiền.

Tags: cứu dữ liệu bị mất, can cuu du lieu, phục hồi dữ liệu thành công cao nhất, cứu máy tính bị lỗi, cuu du lieu bi virust ma hoa
Soure: http://cuudulieu24h.com

Leave a Reply